U wilt gebruik maken van het herroepingsrecht. Dit betekent dat de bestelling met alle geleverde toebehoren - indien redelijkerwijze mogelijk - in originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te verkopen, kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze in geval van een retour goed verpakt is. Om gebruik te maken van dit recht, kunt u contact met ons opnemen door middel van dit formulier te mailen naar info@fairz.nl. Wij zullen na controle het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten, mits het product in goede orde ontvangen is.                 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan
    Fairz
    Beukenhage 27
    7002 CG Doetinchem
    info@fairz.nl
    06-12276967

— Ik/Wij (*) deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst(*) herroep/herroepen(*):

 

 

 

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                                      — Bestelnummer :

  

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 

— Naam/Namen consument(en):

 

 

— Adres consument(en):

 

 

 

— IBAN-rekeningnummer:

   op naam van:

 

 

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.